αστρολογία

Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις    Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις   
Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία

Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία

Στην Αστρολογία, οι οίκοι ή σπίτια εκφράζουν την εκδήλωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δώδεκα ζωδίων στη καθημερινή μας ζωή.

Ο γενέθλιος χάρτης τον οποίο μελετάμε για τις προβλέψεις, είναι πρακτικά ένας χάρτης του ουρανού κατά τη στιγμή της γέννησης μας. Απεικονίζεται ως μία πίτα που κόβεται σε δώδεκα φέτες. Κάθε φέτα καλείται Οίκος.

Κάθε οίκος αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό πεδίο της ζωής μας και όλοι μαζί οι οίκοι καλύπτουν τις δραστηριότητες οι τους τομείς που τραβούν το ενδιαφέρον μας και στους οποίους θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της ζωής μας (από την στιγμή της γέννησης έως το θάνατο μας).

Μερικοί οίκοι περιέχουν κάποιους πλανήτες ενώ κάθε οίκος έχει μία είσοδο, μια αρχή (cusp) και το ζώδιο που βρίσκεται σε αυτή την είσοδο, μας επιτρέπει μια ευρύτερη & πιο προσωπική ερμηνεία αφού μπορούμε να διαπιστώσουμε σε ποιους τομείς της ζωής μας θα δραστηριοποιηθούμε ιδιαίτερα.

Το γεγονός ότι κάθε οίκος αντιστοιχεί σε ένα ζώδιο, κάνει φανερό ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζωδίων είναι παρόμοια με τα χαρακτηριστικά των 12 οίκων. Αν λοιπόν κάποιος είναι εξοικειωμένος με τα γνωρίσματα των ζωδίων μπορεί πιο εύκολα να αντιληφθεί τη σημασία και τη ερμηνεία των οίκων. Αυτό χωρίς να είναι απόλυτα ακριβές, βοηθάει στη κατανόηση της έννοιας των οίκων.

Οι οίκοι αρχίζουν από τον ωροσκόπο. Γι αυτό αν δεν γνωρίζουμε την ακριβή ώρα γέννησης (πχ 12:40 ΜΜ) τότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον ωροσκόπο μας και αυτό καθιστά αδύνατο τον καθορισμό των 12 οίκων.

Ακολουθεί μια συνοπτική εικόνα του κάθε οίκου :

1ος Οίκος (Ωροσκόπος)

Δίνεται έμφαση στην : Προσωπικότητα, Φυσική κατάσταση
Εκφράζεται με το ρήμα :¨Είμαι¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Κριού
Κυρίαρχος Πλανήτης : Άρης

Ο 1ος οίκος εκφράζει την εξωτερική μας εμφάνιση, την προσωπική μας ταυτότητα, το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, τον ανταγωνισμό, τα ένστικτα μας, την συνειδητοποίηση του εαυτού μας και την επιθυμία μας για ανεξαρτησία.

2ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στα : Υλικά αποκτήματα
Εκφράζεται με το ρήμα ¨Έχω¨ ή ¨Κατέχω¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Ταύρου
Κυρίαρχος Πλανήτης : Αφροδίτη

Ο 2ος οίκος εκφράζει τα υλικά μας αποκτήματα, το σύστημα αξιών, τις αισθήσεις μας, τους οικονομικούς μας πόρους, την οικονομική ανταμοιβή που απολαμβάνουμε μετά από επίπονη προσπάθεια.

Δίνει έμφαση στην γενικότερη θεώρηση που έχουμε για τα υλικά αγαθά, την επιθυμία μας για καταξίωση και καθιέρωση.

3ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στην : Επικοινωνία, Σκέψη, Οικογένεια
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Επικοινωνώ¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο των Διδύμων
Κυρίαρχος Πλανήτης : Ερμής

Ο 3ος οίκος αντιπροσωπεύει την ικανότητα επικοινωνίας και σκέψης, το μυαλό, τη ανάγκη για γνώση & μάθηση, τη διδασκαλία, τις πνευματικές μας αναζητήσεις και την επιθυμία μας να συνδεθούμε διανοητικά με άλλους.

Με αυτό τον οίκο συνδέονται τα αδέλφια, οι συγγενείς & οι γείτονες. Επίσης τα σύντομα ταξίδια οι μετακινήσεις, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η γραφή και η ανάγνωση.

4ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στις : Ρίζες, μητέρα
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Νοιώθω¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Καρκίνου
Κυρίαρχος Πλανήτης : Σελήνη

Ο 4ος οίκος αντιπροσωπεύει τη χώρα μας, το σπίτι, την μητέρα και την οικογένεια μας. Εκδηλώνεται με την ιστορία, τη μνήμη, τη νοσταλγία για τις ρίζες μας, για όσα συνέβησαν κατά την πρώιμη παιδική μας ηλικία, στην αρχή της ζωής μας και όσα θα συμβούν στο τέλος της ζωής μας. Ο οίκος αυτός συνδέεται με την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε τα δικά μας προσωπικά θεμέλια με τα οποία θα νοιώσουμε ασφαλείς (ασφάλεια, ακίνητα).

5ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στη : Δημιουργία, παιδιά, διασκέδαση
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Κυβερνώ¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Λέοντα
Κυρίαρχος Πλανήτης : Ήλιος

Ο 5ος οίκος εκφράζει τη δημιουργική μας έκφραση, τον έρωτα ως πηγή απόλαυσης, τη προσωπική ευχαρίστηση και τον αθλητισμό.

Ο οίκος αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με τα παιδιά, τη διασκέδαση, το παιχνίδι & την κερδοσκοπία.

6ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στην : Εργασία, υγεία
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Αναλύω¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Παρθένου
Κυρίαρχος Πλανήτης : Ερμής

Ο 6ος οίκος συνδέεται με την εργασία, τους συναδέλφους μας, τη καθημερινή ρουτίνα και τους προσωπικούς μας στόχους. Επίσης το αίσθημα του καθήκοντος, και τα ζώα.

Ο οίκος αυτός εκφράζει την φυσική υγεία, τη διατροφή, την αυτοεξυπηρέτηση και τη προσοχή στη λεπτομέρεια. τη δημιουργική μας έκφραση μας, τον έρωτα ως πηγή απόλαυσης, τη προσωπική ευχαρίστηση και τον αθλητισμό.

7ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στις : Σχέσεις, γάμος, συνεργασία
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Ισορροπώ¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Ζυγού
Κυρίαρχος Πλανήτης : Αφροδίτη

Ο 7ος οίκος αντιπροσωπεύει το πνεύμα συνεργασίας και ισότητας (στο γάμο και στην εργασία), την ομαδική εργασία, την κατανόηση για τις επιθυμίες και τους διαφορετικούς στόχους των άλλων, την επιθυμία να μοιραστούμε τη ζωή μας με το σύντροφο μας και την εκτίμηση για τις τέχνες.

8ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στη : Σεξουαλική ταυτότητα, θάνατος, αναγέννηση
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Ποθώ¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Σκορπιού
Κυρίαρχος Πλανήτης : Πλούτωνας

Ο 8ος οίκος συνδέεται με τη γέννηση, το θάνατο, την αναγέννηση, το μυστικισμό και τη διαισθητική ικανότητα.
Επίσης αντιπροσωπεύει τα εγκλήματα, το σεξ, τη ψυχολογική συνειδητότητα, τις επενδύσεις, τις μεγάλες επιχειρήσεις & οργανισμούς, τα κληρονομικά, τα χρέη, τους φόρους και τα δάνεια.

9ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στη : Μόρφωση, Πνευματικές αναζητήσεις
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Διδάσκω¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Τοξότη
Κυρίαρχος Πλανήτης : Δίας

Ο 9ος οίκος αντιπροσωπεύει τη επιδίωξη ανώτερη μόρφωσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση), τη φιλοσοφία, την περιπετειώδη ζωή, την ελευθερία, την επίσημη θρησκεία, τους καθιερωμένους κώδικες ηθικής.

Εκδηλώνεται με την επιθυμία να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις που θα λύσουν το υπαρξιακό μας πρόβλημα και θα μας δώσουν ηρεμία και ήσυχη συνείδηση.

Ο οίκος αυτός συνδέεται με τα υπερατλαντικά ταξίδια, την αγάπη για την φιλοσοφία και τα υψηλά ηθικά φρονήματα.

10ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στο : Επάγγελμα, φιλοδοξίες, καλό όνομα
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Οικοδομώ¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Αιγόκερου
Κυρίαρχος Πλανήτης : Κρόνος

Ο 10ος οίκος αντιπροσωπεύει τη επιδίωξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την απόκτηση καλού ονόματος και φήμης μέσα από μια επιτυχημένη καριέρα.

Συνδέεται με την ενηλικίωση, την πατρότητα, τη μητρότητα, την εξουσία, την ευθύνη, την πειθαρχία, τη σύνεση, την επιθυμία να γίνουμε επόπτες άλλων ή να συντονίζουμε το έργο άλλων. Εκδηλώνεται με αποδοχή της ευθύνης, την ωριμότητα, τους στόχους στην κοινωνία.

11ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στον : Ανθρωπισμός, φιλία, οραματισμός
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Προγραμματίζω¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο του Υδροχόου
Κυρίαρχος Πλανήτης : Ουρανός

Ο 11ος οίκος αντιπροσωπεύει τους ανθρωπιστικούς στόχους, την επιστήμη, την πολιτική, τις εφευρέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και τη φιλία.
Εκδηλώνεται με την επιθυμία να κάνουμε αυτό τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος, με οποιοδήποτε τίμημα, ακόμα και αν χρειαστεί να ηγηθούμε μιας επανάστασης για να το πετύχουμε.

Συνδέεται με τον οραματισμό, την ενασχόληση με τα κοινά, τη δραστηριοποίηση σε συλλόγους, πολιτικές οργανώσεις ή ομάδες.

12ος Οίκος

Δίνεται έμφαση στο : Υποσυνείδητο, Ψυχική ευαισθησία, Πνευματικότητα
Εκφράζεται με το ρήμα : ¨Ενδιαφέρομαι¨
Συμβολική αντιστοίχιση : Ζώδιο των Ιχθύων
Κυρίαρχος Πλανήτης : Ποσειδώνας

Ο 12ος οίκος εκφράζει την πνευματικότητα, τη φαντασία, το υποσυνείδητο, τις ψυχικές ικανότητες & την ευαισθησία.

Ο οίκος αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με κρυφούς εχθρούς, νοσοκομεία, ασθένειες ιδρύματα, τις δοκιμασίες και το παρασκήνιο.

Εκδηλώνεται με τη ανάγκη να μείνουμε μόνοι μας κάποιες στιγμές της ζωής μας και με την βοήθεια που προσφέρουμε σε άλλους νοιώθοντας οίκτο για τις δύσκολες στιγμές που περνάνε.

Παρόμοια αστρολογικά άρθρα

Χρωματική Προσωπικότητα Ζωδίων

Χρωματική Προσωπικότητα Ζωδίων

Τα χρώματα έχουν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή δύναμη. Μέσα από αυτά αναδεικνύονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου και των συναισθημάτων του. Αν σε αυτό, προσθέσουμε το γεγονός ότι σε κάθε ζώδιο αποδίδονται ένα ή παραπάνω χρώματα που εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται κινείται και σκέφτεται ένα άτομο, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια της χρωματικής προσωπικότητας των ζωδίων.

περισσότερα
Ζώδια & Στοιχεία της φύσης

Ζώδια & Στοιχεία της φύσης

περισσότερα
Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία

Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία

Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία. Στην Αστρολογία, οι οίκοι ή σπίτια εκφράζουν την εκδήλωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δώδεκα ζωδίων στη καθημερινή μας ζωή.

περισσότερα
Αστρολογία των ζώων

Αστρολογία των ζώων

Όσο παράξενο και αν φαίνεται η αστρολογία επηρεάζει τις ζωές των κατοικίδιων ζώων μας! Πράγματι, σε αρμονία με το ζωδιακό κύκλο πουεφαρμόζεται στον άνθρωπο, υπάρχουν 12 ζώδια και για τα ζώα, με βάση τα οποίαερμηνεύονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς τους και εξηγείται γιατί όλες οι γάτες και όλοι οι σκύλοι δεν συμπεριφέρονται το ίδιο.

περισσότερα

Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις